kandydaci

Dane personalne

Imię i nazwisko
Julian Stopka
Rok urodzenia
26.01.1953
Stan cywilny
Żonaty

Wykształcenie i praca

Wykształcenie
wyższe magisterskie Uniwersytet Jagielloński
Wykonywany zawód
nauczyciel, audytor, radny powiatowy
Miejsce pracy
Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

Polityka

Przynależność
Prawo i Sprawiedliwość, Związek Podhalan
Kariera
2008 - 2015 Audytor w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec 2006 - 2015 nauczyciel w Zespole Szkół im. Boh. Westerplatte w Jabłonce 2002 - 2006 Wójt Gminy Jabłonka 1999 - 2002 Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego 1990 - 1998 Wójt Gminy Jabłonka 1989 - 1990 Naczelnik Gminy Jabłonka 1989 - 2006 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Jabłonce w niepełnym wymiarze czasu pracy 1987 - 1989 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce 1984 - 1987 nauczyciel w SP nr 1 i LO w Jabłonce 1980 - 1984 nauczyciel w Gminnej Szkole Zbiorczej w Zubrzycy Górnej 1977 - 1980 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Brzozowie
Kandyduję do
Sejm: okręg nr 14
Kilka słów o sobie:
Urodziłem się w 1953 r. w Podwilku. Od 30 lat mieszkam w Jabłonce. Moja żona Aniela jest nauczycielką, córka Grażyna architektem. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykształceniem wyższym magisterskim. Pracuję w zawodzie nauczyciela i urzędnika. Tworzyłem od podstaw samorząd w gminie Jabłonka będąc jej pierwszym wójtem i urząd ten sprawowałem przez trzy kadencje, obecnie pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz jako Audytor w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu. W poprzedniej i bieżącej kadencji jestem radnym powiatowym. Zredagowałem w imieniu "Urbaru" z Jabłonki wiele pism i wystąpień do Ministra Rolnictwa w sprawie założenia Ksiąg Wieczystych dla Wspólnot Urbarialnych. Od 3,5 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w wyborach prezydenckich byłem pełnomocnikiem wyborczym Andrzeja Dudy na Orawę.
Program wyborczy
Szanowny Wyborco!
Kandyduję na posła do Sejmu RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W naszej Ojczyźnie jest wiele do naprawienia. Nie byłem do tej pory posłem, ale znam problemy zwyczajnych ludzi i dlatego wniosę ich spojrzenie na sprawy społeczne. Praca nauczycielska dała mi znajomość sytuacji polskiej oświaty a także rodziny a działalność samorządowa umiejętność rozwiązywania problemów. Potrafię dokonywać analiz prawnych i finansowych oraz prowadzić prace legislacyjne. Dobre prawo to takie, które służy wszystkim obywatelom a nie tylko wąskim grupom. Mam odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne aby takie stanowić. Gwarantuję, że sprawy ludzi, regionu czy Polski potrafię zapisać w formie ustawy.
W Polsce powinny być mądre i sprawiedliwe prawa szanujące poglądy, religię ale także ludzki rozsądek.

Moje priorytety dla Regionu:
1. Zabezpieczanie środków na budowę drogi ekspresowej na odcinku Lubień - Rabka - Nowy Targ.
2. Pomoc państwa w rozwój turystyki w rejonach górskich.
3. Ścisła współpraca z gminami.
4. Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich trudnych spraw.

Do najważniejszych spraw dla Polski zaliczam:
1.Obrona polskiej rodziny przed szkodliwymi ideologiami.
2. Większa wysokość zasiłków na dzieci.
3. Zagwarantowanie pełnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, sprzeciw wobec eutanazji.
4. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
5. Właściwa edukacja dzieci i młodzieży, w tym rozpoczynanie nauki przez siedmiolatków, weryfikacja programów nauczania z uwzględnieniem wychowania patriotycznego.
6. Dobra opieka zdrowotna i dostępność do usług medycznych.
7. Stwarzanie warunków dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości, uproszczenie systemu podatkowego , zmniejszenie kosztów pracy.
8. Ochrona polskiej ziemi, wysokość dopłat dla rolników i właściwa polityka rolna zwłaszcza dla terenów górskich.
9. Tworzenie właściwej polityki obronnej z wykorzystaniem polskich zakładów zbrojeniowych.
10. Uregulowanie prawa własności wspólnot gruntowych ("Urbarów") w sposób w pełni satysfakcjonujący udziałowców.
11. Budowanie silnej pozycji Polski we Wspólnocie Europejskiej.
Pozostali kandydaci: Sejm: okręg nr 14
Jan Piczura PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wlodzimierz Zapiorkowski Zjednoczona Lewica
Ryszard Łukasik .Nowoczesna
Piotr Bielski KWW "Kukiz'15"
Maciej Prostko KWW Kukiz'15
Szczepan Zygmunt KWW Kukiz'15
Iwona Pycińska KWW Kukiz'15
Maciej Rogóż Kukiz'15
Elżbieta Borowska KWW Kukiz'15
Amadeusz Kwiatkowski KWW Kukiz'15
Jarosław Gliński KWW "KUKIZ'15"
Maria Nowakowska KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Dariusz Zabrzewski nr 14 Nowy Sącz, małopolska
Mariusz Wcisło Kukiz'15
Anna Paluch Prawo i Sprawiedliwość
Halina Wąsowska-Schirmer Platforma Obywatelska
Tadeusz Patalita Platformy Obywatelskiej
Adam Wojtas Nowoczesna
Małgorzata Belska Prawo i Sprawiedliwość
Grażyna Łabno KW Platforma Obywatelska RP
Alicja Gawlik Nowoczesna Ryszarda Petru
Agnieszka Sługocka Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręgi wyborcze
  • Jarosław Gliński
  • Grażyna Łabno
  • Jan Wincenty Hamerski
  • Joanna Marcela
  • Małgorzata Belska
  • Paulina Nowakowska
  • Elżbieta Borowska
  • Alicja Gawlik
  • Piotr Szewczyk
  • Halina Wąsowska-Schirmer
Popularne tagi
Reklama