kandydaci

Dane personalne

Imię i nazwisko
Anna Paluch
Rok urodzenia
1960
Stan cywilny
panna

Wykształcenie i praca

Wykształcenie
Absolwentka AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej, kierunek geodezja inżynieryjno-gospodarcza, mgr inż. geodeta
Wykonywany zawód
parlamentarzysta
Miejsce pracy
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Polityka

Przynależność
Prawo i Sprawiedliwość
Kariera
Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji: W V kadencji członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Solidarne Państwo. W VI kadencji w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (2007-11), Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (2007-2009) oraz Komisji Infrastruktury (2009-11). W VII kadencji w Komisji Ochrony Środowiska, ZNiL oraz Komisji Infrastruktury. Specjalizacja: prawo budowlane i gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, rozwój regionalny, gospodarka wodna. Działalność polityczna: Od stycznia 1991 r. członek Porozumienia Centrum; sekretarz, wiceprezes i prezes Zarządu Wojewódzkiego PC w Nowym Sączu, członek Rady Politycznej PC. W latach 1991-93 współpracownik ś.p. Lecha Kaczyńskiego - posła PC z okręgu nowosądecko-podhalańskiego. W partii ?Prawo i Sprawiedliwość? od 2001 roku. W l. 2002-6 pełnomocnik powiatowy w Nowym Targu. Obecnie wiceprezes Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Prezes Zarządu Powiatowego w Nowym Targu. Pełnione funkcje publiczne: Radna Rady Gminy Krościenko n.D. przez dwie pierwsze kadencje 1990-98, przewodnicząca Rady Gminy 1990-92r., delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego 1991-1994, wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1994-98r., przewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Przewodnicząca Komisji Statutowej. W latach 2002-2005 (II kadencja) radna Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku WM. Działalność społeczna: Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH od 10.1980r., szef struktury wydziałowej na Wydziale Geodezji Górniczej. W czasie studiów pracuje w Duszpasterstwie Akademickim ? Na Miasteczku? przy parafii NMP z Lourdes w Krakowie. Wiceprezes oddziału PTTK w Krościenku, Wiceprezes Koła Przewodników Beskidzkich w Krościenku w latach 1987-88. Uzyskała uprawnienia przewodnika beskidzkiego w 1985 r. i tatrzańskiego w 1988 r. 1989 r. w NSZZ ?Solidarność? OPGK Kraków ?delegat Pracowni Terenowej w Nowym Targu do komisji zakładowej. Angażuje się w pracę Komitetów Obywatelskich przy wyborach ?kontraktowych?, współredaguje lokalną gazetę ?Most? w Krościenku n. Dunajcem. Przebieg pracy zawodowej: W 1983 r. rozpoczyna pracę zawodową jako geodeta w placówce terenowej OPGK Kraków. Od 1989 prowadzi własne biuro usług geodezyjnych i kartograficznych. W l.1999-2002 pracuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu jako Kierownik Biura Promocji, Rozwoju i Współpracy Od 2003 r. do 2005 r. dyrektor Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego ?Orle Gniazdo? w Sromowcach Wyżnych.
Kandyduję do
Sejm: okręg nr 14
Kilka słów o sobie:
Hobby: muzyka. Absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu, dyrygent chórów a capella, instruktor młodzieżowych zespołów muzycznych.
Program wyborczy
RODZINA:
-Cofnięcie ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 67. roku życia;
-Rodzina 500+ comiesięczne świadczenie wychowawcze skierowane do rodzin wychowujących dzieci do lat 18. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego-do 800 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 1200 zł. Na drugie i kolejne dziecko-bez stosowania kryterium dochodowego;
-Dostępne i bezpłatne przedszkola;
-Odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia, likwidacja NFZ;
-Przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, likwidacja systemu testowego, gabinet lekarski i stomatologiczny w każdej szkole.
Praca:
-Utrzymanie złotego-narodowej waluty, dopóki Polacy nie będą zarabiali tyle co w Europie zachodniej;
-Program uruchomienia 1,4 bln zł na inwestycje;
-Polska nowoczesna-innowacje, wiedza i rozwój;
-Odbudowa polskiego przemysłu;
-Objęcie podatkiem obrotowym firm wyprowadzających zyski z Polski, wyrównanie warunków konkurencji dla przedsiębiorców;
-Podniesienie kwoty wolnej od podatku.
Bezpieczeństwo:
-Uczciwe i sprawiedliwe państwo wolne od korupcji;
-Zapewnienie niezależności energetycznej;
-Codzienne bezpieczeństwo Polaków;
-Repatriacja tysięcy Polaków pozostałych na wschodzie-z Kazachstanu, Ukrainy i innych miejsc, umożliwienie im bezpiecznego życia w narodowej wspólnocie;
-Zdecydowany sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu imigrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu. UE nie ma prawa wymuszać na państwach członkowskich przyjmowania kwot imigrantów. Uchodźcom wojennym w obozach w Turcji powinniśmy udzielić pomocy finansowej.
Nowoczesna polska wieś:
-Ochrona polskiej ziemi i polskich lasów przed wyprzedażą;
-Troska o zachowanie gospodarstw rodzinnych;
-Walka o pełne wyrównanie dopłat bezpośrednich;
-Troska o stabilizację na rynkach rolnych: mleka, wieprzowiny, cukru.
-Wsparcie rolnictwa naturalnego i ekologicznego, produkcja żywności wolnej od GMO;
-Scalenie trzech agencji rolnych oraz pięciu instytucji kontrolnych o pokrywających się kompetencjach;
-Ochrona rolników przed nierzetelnością i oszustwami ze strony pośredników handlowych i sieci handlowych;
-powstrzymanie likwidacji instytucji państwowych na polskiej wsi: szkół, placówek pocztowych, komisariatów Policji;
-Utrzymanie odrębnego systemu ubezpieczeń dla rolników, z jednoczesnym wyłączeniem z tego systemu osób, które nie są rolnikami.
Pozostali kandydaci: Sejm: okręg nr 14
Julian Stopka Prawo i Sprawiedliwość
Jan Piczura PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wlodzimierz Zapiorkowski Zjednoczona Lewica
Ryszard Łukasik .Nowoczesna
Piotr Bielski KWW "Kukiz'15"
Maciej Prostko KWW Kukiz'15
Szczepan Zygmunt KWW Kukiz'15
Iwona Pycińska KWW Kukiz'15
Maciej Rogóż Kukiz'15
Elżbieta Borowska KWW Kukiz'15
Amadeusz Kwiatkowski KWW Kukiz'15
Jarosław Gliński KWW "KUKIZ'15"
Maria Nowakowska KW Nowoczesna Ryszarda Petru
Dariusz Zabrzewski nr 14 Nowy Sącz, małopolska
Mariusz Wcisło Kukiz'15
Halina Wąsowska-Schirmer Platforma Obywatelska
Tadeusz Patalita Platformy Obywatelskiej
Adam Wojtas Nowoczesna
Małgorzata Belska Prawo i Sprawiedliwość
Grażyna Łabno KW Platforma Obywatelska RP
Alicja Gawlik Nowoczesna Ryszarda Petru
Agnieszka Sługocka Nowoczesna Ryszarda Petru
Okręgi wyborcze
  • Joanna Marcela
  • Agnieszka Sługocka
  • Halina Wąsowska-Schirmer
  • Tadeusz Patalita
  • Piotr Bielski
  • Dawid Mól
  • Andrzej Skupień
  • Janusz Kołacz
  • Piotr Sułkowski
  • Maria Nowakowska
Popularne tagi
Reklama