Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu 15

Czwartek, 24 września 2015 10:37

Okręg obejmuje powiaty: dąbrowski, tarnowski, bocheński, brzeski, wielicki, M. Tarnów, proszowicki. PSL wystawia tu 18 kandydatów.

1. Kosiniak- Kamysz Władysław - pow. dąbrowski Minister Pracy i Polityki Społecznej, Doktor nauk
medycznych, w latach 2008-2012 Sekretarz
Naczelnego Komitetu Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego

2. Sztorc Andrzej - pow. tarnowski Rolnik i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII
kadencji. W latach 2002–2010 był radnym sejmiku
małopolskiego wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie. Prezes
Zarządu Powiatowego PSL w Tarnowie

3. Węgrzyn Ludwik - pow. bocheński Starosta bocheński. Prezes Związku Powiatów
Polskich. Członek Komitetu Regionów Unii
Europejskiej w Brukseli. W latach 1994-1999 prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

4. Gaweł Marcin - pow. proszowicki Wieloletni Wójt Gminy Pałecznica. Członek
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w
Krakowie. Od 2002 Prezes Oddziału Zarządu
Gminnego OSP. Współzałożyciel Klubu Sportowego
ISKRA. Członek Bractwa Św. Jakuba.
Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
PROKOPARA. Członek Koła Łowieckiego SOKÓŁ

5. Cierniak – Lambert Ewa - pow. brzeski lekarz medycyny, pediatra, dyrektor i twórca Centrum
Rehabilitacji w Gnojnik

6. Janus Paweł - pow. wielicki pracę zawodową rozpoczynał jako pracownik urzędu
państwowego, od 1991 prowadzi własna działalność
gospodarcza w branży poligraficznej, członek zarządu
klubu koszykarskiego chłopców i mężczyzn „Regis”
oraz prezes stowarzyszenia „Ledniczanie” w Lednicy
Górnej

7. Kwaśniak Adam - pow. brzeski Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Zastępca Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy
w Krakowie.

8. Początek Stanisław - pow. dąbrowski karierę zawodową rozpoczynał w urzędzie gminy w
Żabnie, następnie dyrektor wydziału Urzędu
Wojewódzkiego w Tarnowie wieloletni burmistrz
Dąbrowy Tarnowskiej, obecnie dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

9. Błaszczyk Adriana - pow. brzeski surdopedagog, w latach 1998-2000 kierownik
sklepów Cepelia na terenie Bochni i Brzeska, od 2003
roku Kierownik Ośrodka opiekuńczo
rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej Caritas diecezji Tarnowskiej w
Jadownikach Mokrych. Członek stowarzyszenia w
ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień
Tarnowa”.

10. Ciastoń Marek - pow. wielicki Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej
w Niepołomicach, wieloletni radny oraz
przewodniczący Rady Miasta i Gminy w
Niepołomicach

11. Duda Grzegorz - pow. tarnowski prowadzi 5 hektarowe gospodarstwo rolne na ziemi
tarnowskiej ukierunkowane na produkcję roślinną
(certyfikowana fasola Piękny Jaś), aktywnie działa w
Małopolskiej Izbie Rolniczej, samorządowiec

12. Kornaś – Kita Wiesława - pow. bocheński wieloletni pracownik starostwa powiatowego w
Bochni, w latach 2010-2014 radna gminy Rzezawa,
od 2009 roku pracownik Krakowskiego Parku
Technologicznego a od 2011 roku Prezes
Krakowskiego Parku Technologicznego – jednej z
największych Specjalnych Stref Ekonomicznych w
Polsce.

13. Gawle Maria - Tarnów Grodzki Przewodnicząca Związków Emerytów Rencistów i
Inwalidów Zarządu Okręgowego w Tarnowie,
emerytowany pracownik Banku PKO BP

14. Zwoleń Izabela - pow. tarnowski Radna Gminy Wojnicz, Aktywnie działa w
samorządzie tarnowskim, pełnomocnik wójta gminy
Wierzchosławice

15. Krzyszkowska Pytel Magdalena - pow. wielicki wieloletni pracownik administracji, Członek Klubu
Wiedzy Harvard Business Reviev Polska, Członek
Stowarzyszenia do spraw kontroli i audytu systemów
informatycznych ISACA

16. Kopacz Ewa - Tarnów Grodzki pracownik w sektorze turystyki, absolwent ekonomii,

17. Grabski Jan - pow. tarnowski dyrektor departamentu rolnictwa i geodezji w
UMWM w Krakowie, rolnik, wcześniej pracował w
strukturach doradztwa rolniczego

18. Sorys Stanisław - pow. tarnowski wicemarszałek województwa małopolskiego, doktor
habilitowany nauk humanistycznych, w latach 2002-
2006 wójt gminy Pleśna, od 2007 zastępca dyrektora
departamentu urzędu marszałkowskiego, następnie
wicewojewoda małopolski, obecnie radny sejmiku
województwa małopolskiego dwóch kadencji.

ww/
Więcej na temat
komentarze
Reklama
Okręgi wyborcze
  • Karol Serafin
  • Artur Gondek
  • Iwona Pycińska
  • Piotr Szewczyk
  • Andrzej Skupień
  • Adam Wojtas
  • Jakub Adamczyk
  • Jan Piczura
  • Joanna Marcela
  • Anna Paluch
Popularne tagi
Reklama