Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu nr 12

Czwartek, 24 września 2015 10:32

Znane są już osoby ubiegające się o mandat poselski z ramienia PSL w okręgu nr 12

1. Józef Kała - pow. oświęcimski Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
wieloletni Starosta Oświęcimski oraz Wójt Polanki
Wielkiej.

2. Ryszard Czaicki - pow. suski Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej. Prowadzi jedno
z większych gospodarstw rolnych w powiecie
Suskim.

3. Józef Budka - pow. wadowicki Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wadowicach,
wcześniej szef Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, prywatnie
ojciec Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki.

4. Bożena Jopek - pow. chrzanowski Była Wiceburmistrz Chrzanowa, wcześniej
Komendant Ochotniczych Hufców Pracy
Województwa Małopolskiego. Nauczyciel, były
Dyrektor Zespołu Szkół w Wadowicach.

5. Józef Dudzik - pow. myślenicki Całe życie poświęca pracy z młodzieżą, działa
w Ludowych Zespołach Sportowych.

6. Leszek Łysoń - pow. wadowicki Przedsiębiorca, prowadzi z powodzeniem jedną
z większych firm powiatu Wadowickiego Radny
Powiatu Wadowickiego

7. Elżbieta Teresa Szczygieł - pow. oświęcimski Samorządowiec, działaczka społeczna, Radna
Osiedla Zasole w Oświęcimiu, mediator sądowy.

8. Edyta Klimowska – Bobula - pow. wadowicki Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, wcześniej swoją aktywność
realizowała w Centrum Doradztwa Rolniczego w
Krakowie. Prowadziła jedną z większych szkół
języka angielskiego.

9. Ewa Hyjek - pow. myślenicki Całe ostatnie 25-lecie prowadzi z powodzeniem
firmy na terenie powiatu myślenickiego.

10. Jarosław Okoczuk - pow. chrzanowski Jest Wiceburmistrzem Trzebini. Prowadził firmę,
aktywnie działa w Ochotniczych Strażach
Pożarnych.

11. Tomasz Jakubowski - pow. wadowicki Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym w
Krakowie, doktor nauk przyrodniczych.

12. Stanisława Warta - pow. suski Działacz społecznych, z-ca kierownika oddz.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolniczej w
Suchej Beskidzkiej

13. Małgorzata Matusiak - pow. oświęcimski Pracownik Centrum Transferu Technologii UR

14. Mieszko Motyka - pow. myślenicki Aktywnie działa w Forum Młodych Ludowców,
rzecznik Małopolskiego PSL, pracownik
administracji rządowej.

15. Daniel Jarosz - pow. oświęcimski Student AGH , działacz społeczny, radny
młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze.

16. Beata Wiśniewska - pow. chrzanowski Nauczyciel i Dyrektor Zespołu Szkół w Babicach,
samorządowiec.


ww/
Więcej na temat
komentarze
Reklama
Okręgi wyborcze
  • Wlodzimierz Zapiorkowski
  • Elżbieta Borowska
  • Andrzej Skupień
  • Maria Nowakowska
  • Julian Stopka
  • Joanna Marcela
  • Andrzej Gut-Mostowy
  • Agnieszka Sługocka
  • Piotr Bielski
  • Tadeusz Patalita
Popularne tagi
Reklama